Home » Privacy statement faktoryoutlet.nl
Privacy statement

Detron ICT BV (hierna ook ‘wij’/‘ons’) hecht zeer aan de privacy van haar klanten en van de bezoekers van haar website (hierna ‘u’/‘uw’). Wij behandelen de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en op de wijze en voor de doeleinden die in deze privacy statement zijn opgenomen, een en ander overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens en overige relevante regelgeving.

Gegevensverwerking

Wij verzamelen uw bedrijfsnaam, naam, contactgegevens (zoals e-mail- en afleveradres) en financiële gegevens. Wij hebben deze gegevens nodig voor de beoordeling en uitvoering van uw bestellingen, alsmede om u over de status ervan inlichtingen te kunnen verschaffen. Verder kunnen wij de gegevens gebruiken voor een kredietwaardigheidsonderzoek. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om u in te lichten over nieuwe diensten en producten van onszelf en van aan ons gelieerde partijen. Mocht u hierop niet langer prijs stellen, dan kunt u ons dat te allen tijde berichten. Dit kan per e-mail gericht aan faktoryoutlet@detron.nl. Indien u een account bij ons aanmaakt, bewaren wij uw gegevens op een beveiligde server. Wij gebruiken daarbij de modernste beveiligingstechnologie. Dankzij een account hoeft u niet bij iedere bestelling telkens opnieuw alle gegevens op te geven. Uw gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht. Wij stellen uw gegevens alleen dan ter beschikking aan derden indien dat noodzakelijk is om de door u bestelde dienst of bestelling te leveren dan wel in verband met de betaling ervan.

Secure Socket Layer (SSL)

Persoonlijke informatie die u aan deze website van Detron ICT Solutions BV toevertrouwt, wordt op extra beveiligde servers opgeslagen. Pagina’s die persoonlijke informatie opvragen worden altijd beschermd door SSL (Secure Socket Layer) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden. Deze website is een zgn. VeriSign Secure Site. Dat betekent dat de website is gecertificeerd door het Internationale Instituut VeriSign. Om dit te controleren kunt u op bijvoorbeeld de inlog-pagina op het slotje klikken dat rechtsonderin uw browser verschijnt. De paginas met klantinformatie op deze website zijn beveiligd. Hiervoor gebruiken we de speciaal hiervoor bestemde Secure Socket Layer (SSL) techniek. SSL zorgt er voor dat gevoelige informatie, zoals naam, adres en factuurgegevens gecodeerd wordt. Hierdoor kan deze informatie niet door anderen op het Internet gelezen worden als deze onderschept zou worden. Deze informatie wordt na ontvangst meteen in onze - niet-voor andere toegankelijke - interne computersystemen opgeslagen. Persoonlijke informatie is dus niet zomaar vindbaar op de website. Aangezien met SSL gecodeerde webpagina’s groter en langzamer zijn dan ongecodeerde pagina’s en daarom langer duren voordat u ze in uw Internetprogramma te zien krijgt, maken we er alleen gebruik van indien pagina’s gevoelige informatie bevatten. Hierdoor komen de overige webpagina’s toch snel bij u terecht en hoeft u niet onnodig lang te wachten.

Cookies
Voor meer gemak bij herhaaldelijk bezoek aan onze website gebruiken wij zogenaamde cookies om enkele gegevens op uw computer op te slaan. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Het uitschakelen van cookies kan geen kwaad voor het functioneren van de website, maar wij raden aan om de cookies ingeschakeld te laten voor meer gebruikersgemak.

Wijzigingen Privacy statement
Detron ICT Solutions BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het verdient aanbeveling om deze privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacy statement is niet bedoeld als een overeenkomst en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Tot slot
Wij waarderen het vertrouwen dat u in Detron Solutions ICT BV stelt. U mag er dan ook op rekenen dat wij uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens in acht te nemen. Mocht u niettemin niet geheel tevreden zijn of een suggestie hebben om onze dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren, dan vernemen wij dat graag.

Copyright 2012 Detron ICT Solutions BV